Dokumentacija/

Dovanų čekiai

Dovanų čekių sąrašas

* Pateikiamas dovanų čekių sąrašas su filtravimo įrankiais.

Pasirinkimas kurti naują čekį

* Nuoroda "Kurti naujus dovanų čekius" veda į naujo įrašo kūrimą.

Naujo dovanų čekio kūrimas

* Numeris - unikalus čekiui sutektas identifikacijas numeris, galimi ir raidiniai simboliai
* Suma - išleidžiamo naujo čekio piniginė vertė.
* Čekio galiojimo trukmė dienomis - galimybė riboti galiojimo terminą.
* Daugkartinis - pažymėta ši savybė leidžia šio čekio turėtoją naudoti jį iki nepasibaigs jo nominali vertė, kitu atveju čekį bus galima panaudoti tik vienam mokėjimui.
* Čekis be pardavimo - galimybė registruoti sistemoje kitur išlestus ir realizuotus čekius.

* Antroje formos dalyje numatyta galimybė išlesti grupę dovanų čekių su aptartais parametrais. Generuojamiems čekiams bus suteikti numeriai automatiškai.

Padavėjo darbo aplinkoje

* Išlesti čekiai atvaizduojami po meniu, paskutinėse eilutėse. Pasirinkus tinkamo nominalo čekį, kaip ir patiekalą įtraukiame į užsakymą.

Pasirinkimo patvirtinimas

* Siekiant išvengti klaidų papildomai patvirtiname pasirinkimą.

Čekio apmokėjimas

* Realizuojamą dovanų čekį apmokame ta pačia tvarka, kaip be kurį kitą patiekalą.

Užsakymo apmokėjimas čekiu

* Pasirenkamas mokėjimo būdas - dovanų čekiu.

* Nurodomas dovanų čekio unikalus numeris.

Rašykite pranešimą