Dokumentacija/

Produktų grupės

Į produktų grupių valdymą galima patekti užvedus pelę ant meniu punkto "Likučiai" ir paspaudus skyrelį "Produktų grupės".

Šiame puslapyje yra atvaizduojamas visų sukurtų produktų grupių sąrašas. Jas galima redaguoti ir trinti. Naują grupę galite sukurti paspaudus ant nuorodos "Kurti naują produktų grupę".

1 pav. Produktų grupės

Produktų grupės kūrimas

Kuriant naują produktų grupę yra atliekamas jos pavadinimo unikalumo patikrinimas. Jeigų Jūs anksčiau sukūrėte grupę tokiu pačiu pavadinimu, Jūs gausite klaidos pranešimą (3 pav). Kitu atveju nauja grupė bus sėkmingai sukurta.

2 pav. Naujos produktų grupės kūrimas

3 pav. Perspėjimas apie pasikartojantį grupės pavadinimą

Rašykite pranešimą